Kinh ngạc với sự gọn gàng của TỦ MÁY PHÁT SÓNG ĐÀI TỈNH 5KW, 6KW

  • 30/09/2019
  • 416

Tủ máy phát sóng 5KW được bán phổ biến, nhưng tủ máy 6KW chỉ bán giới hạn và đặt hàng.

TỦ MÁY PHÁT SÓNG ĐÀI PHÁT THANH CỦA TỈNH CÔNG SUẤT 5KW, đang TEST thử nghiệm trước khi giao hàng 


 


TỦ MÁY PHÁT SÓNG ĐÀI PHÁT THANH CỦA TỈNH CÔNG SUẤT 6KW (cung cấp theo dự án)

Bài viết khác